Kommunikation med myndigheder

Dialog med forskellige myndigheder

På vegne af Hald Ege Borgerforening har vi svaret Anne Justesen efter at der har været afholdt et dialogmøde ved Teglgårdsvej den 10. september angående forslag til nye udstykninger sammen med en etablering af en støjvold mod Vejlevej. Samme tekst er sendt til Viborg Kommune, - planchef Karl Johan Legaard, Teknik og Miljø

Hej Anne.
Bestyrelsen i Hald Ege Borgerforening har drøftet og vurderet det foreløbige oplæg på mulig ny udstykning "Nonbo Dige og Skov". Som en tilbagemelding i forhold til det dialog møde der har været afholdt på Teglgårdsvej hvor de to nærmeste grundejerforeninger var inviteret, har vi fra Hald Ege Borgerforening følgende standpunkt. I forhold til etablering af en støjvold anerkender vi at der i forhold til de nærmeste bebyggelser og grundejerforeninger er et ønske om at etablere en sådan. I forhold til at etablere adgang til området via Kolbækken ser vi det ikke som en reel mulighed da vi i forvejen har lavet indsigelser imod både udstykninger og en overgang over Kolbækken.
Adgang via Teglgårdsvej er ligeledes ikke en mulighed da den allerede er maksimalt belastet og derfor fravalgt som tilgang til de øvrige nye udstykninger herunder lokalplan 487.
Til jeres information er vores holdningstilkendegivelse ligeledes stilet til Teknisk Forvaltning Viborg Kommune.

På vegne af
Hald Ege Borgerforening,

Morten N. Sørensen, Formand 

Indsigelse mod vejoverføring Kolbækken sendt til Miljø-og Fødevareklagenævnet Nævnenes Hus 

Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang