Hessum Park

Fælles arealer

Hessum Park er opbygget som et fælles samlepunkt navngivet efter byen sidste købmand H. P. Hessum der i en periode stillede en salgs bod op i forbindelse med forskellige arrangementer afholdt i området.

 Madpakke huset

Hessum Park, Hald Ege

Egeskovvej 8800 Viborg Danmark

Gyngestativet

Hessum Park, Hald Ege

Egeskovvej, 8800 Viborg, Danmark

Aktivitets banen

Hessum Park, Hald Ege

Egeskovvej, 8800 Viborg, Danmark 

Nyt for Hessum Park; 

Madpakkehus, Naturlegeplads og Skovhave

Vi ønsker at skabe et aktivt fællesskabende samlingssted i Hald Ege som rummer alle byens borgere, ung som gammel. Med en central placering i Hessum Park, vil vi opføre et madpakkehus, en naturlegeplads og en skovhave. Vi bibeholder arealet op mod Egeskovvej til Sankt Hans, Hald Ege gadeløb, Halloween m.m og berører ej heller fodboldbanen. 

Madpakkehus

Samlingsstedet for alle byens borgere vil være et 32m2 stort madpakkehus - en åben træhytte hvor man i grupper kan opholde sig i al slags vejr. Det bliver et samlingssted, hvor alle kan mødes, holde en pause, afvikle arrangementer, grille, hygge sig. Det bliver også et sted, hvor vores lokale stavgangs gruppe, vandrere ad hærvejsruten, skoleklasser, børnehaven eller private kan sidde og spise deres madpakke eller få et velfortjent hvil - uanset vejret.

Vi vil udforme madpakkehuset sådan, at det med lethed kan bruges til overdækket serveringssted, aktivitetscentrum mm, når vi afholder vores tilbagevendende arrangementer. Madpakkehuset skal desuden udformes med et opbevaringsrum for de forskellige foreningers redskaber (bålfade, pandekage pander, borgerforeningens grill mv.). Det er vores plan, at byens borgere skal kunne låne en nøgle til de opbevarede bålfade i et trygt medejerskab.

Ved madpakkehuset vil vi etablere en informationstavle til kort, opslag om arrangementer og aktivitetsideer.

Naturlegeplads

Vi drømmer om en naturlegeplads, hvor både store og små børn, teenagere og voksne kan boltre sig. Vi har planer om at skabe en udfordrende aktivitetsbane, en tarzanbane, som kan benyttes til mange forskellige formål: Herunder bla. motoriktræning for de små, balancegang mm. for de større og træningsmuligheder for unge og voksne.

Vi har fundet den mest fantastiske klatreknude, som appellerer til alle aldre. Den vil vi lade stå som blikfang og trækplaster. Klatreknuden repræsenterer for os, den fredskov som omgiver os, en fredskov med arbitrære former, utæmmet natur og naturlige udfordringer.

For at fuldende naturlegepladsen vil vi fremhæve et af skovbrynets store træer til naturligt legetårn med rutsjebane samt etablere et femkantet gyngestativ til de mindste.

Skovhave

Hvad er det? En skovhave er en ny og bæredygtig måde at tænke haver, parker og andre grønne områder. En skovhave er et fødevareproducerende dyrkningssystem bestående af flerårige spiselige planter designet som en lysåben skov i mange etager. Fra frugttræerne i skovhavens øverste lag til spiselige bunddækkeplanter i det nederste lag. Skovhaven designes med flerårige planter, således at planterne kan udvikle sig naturligt. Det betyder, at man får et sundt system i balance og uden det store plejebehov.

Formålet med skovhaven er som udgangspunkt at skabe en en masse varierede afgrøder som bær, frugter, nødder, bladgrønt, spiselige blomster, krydderurter og flerårige grøntsager til glæde for Hald Eges borgere. Herudover er Skovhaven i Hald Ege tænkt som et lokalt forankret fødevareproducerende fællesskab med fokus på praksisnær læring og inspiration for alle aldersgrupper indenfor; bæredygtig og lokal fødevareproduktion, sund og varieret kost, naturlige dynamikker, koblingen fra jord til bord.

Det er en naturlig fortsættelse af projektets øvrige elementer, der understøtter koblingen mellem leg, læring, sundhed, fællesskab og rekreativitet i naturen, vores haver og parker.

Skovhaven vil bl.a. blive designet med fokus på minimalt plejebehov, offentlig adgang, formidling i øjenhøjde, rekreative rum og den lokale forankring.

Skovhaven placeres på arealet således at den naturligt indbyder forbipasserende indenfor. Arealet vil ca. blive 400 m2 inkl. stier og opholdsrum, der skal gøre det til en sanselig oplevelse at bevæge sig rundt i haven.

I forbindelse med formidlingen af projektet indtænkes der infoskilte ved indgangene og planteskilte ved hver enkel plante med navn, omtrentligt høsttidspunkt og anvendelsesmuligheder.

Drift og vedligehold af parken

Borgerforeningen vil stå for tilsyn med parken, samt varetage ansvaret for den driftsøkonomiske del af projektet gennem det årlige medlemskontingent, som opkræves gennem byens grundejerforeninger.

Der er etableret aftale med Viborg Kommune omkring årlig inspektion af vores naturlegeplads, sådan at naturlegepladsen også i årene som kommer vil stå i en god forfatning og kan være til glæde og gavn i mange år.

Økonomi

Den økonomiske ramme for projektet er alt i alt på 560.000kr. Vi er allerede støttet af Viborg kommune med 133.376 kr. med særligt fokus på etablering af madpakkehus, grill og flisebelægning. Vi har desuden modtaget 30.000kr fra Grundejerforeningen Hald Ege-Nonbo-Bækkelund.

Vi er i arbejdsgruppen i gang med at søge fonde og håber selvfølgelig meget på, at vi får mange penge ind denne vej.

Etableringen vil ske løbende som vi får pengene til det i følgende rækkefølge (medmindre der doneres penge mærket til et projekt):

  • Madpakkehus og gynge
  • Tarzanbane
  • Tårn med rutsjebane, klatreknude, skovhave
Vi håber, at i som Hald Ege borgere vil tage godt imod og støtte op om projektet så Hald Ege får et hyggeligt udendørs samlingssted for dets borgere.

For at vi kan komme i mål med vores store og ambitiøse projekt, vil i løbet af det næste år løbende komme med forskellige initiativer, hvor det er muligt som Hald Ege borger at støtte op om projektet. Vi vil også få brug for hjælp til at grave jord, køre faldsand, bygge infotavle mm. når den tid kommer.

Vi vil informere omkring alt dette på facebooksiden "Hald Ege Diverse".

Folkeaktie

Det første vi sætter i værk er salg af Folkeaktier, hvor lokale borgere og foreninger kan købe en eller flere aktier som ubeskåret går til etablering af projektet. En Folkeaktie koster 500 kr. og man vil få et smukt designet A4 eller A3 Folkeaktie-bevis som vist på næstfølgende side. Folkeaktie-beviset er et akvarelmaleri af Ann Dalsgaard, designet af Herman Ditte og trykt af Egetryk.

Bestilling senest den 1. juli (perioden er forlænget og stadig mulig) 

Overførsel: 500 kr pr stk ved bankoverførsel til 9570 12863500 (Husk fulde navn efterfulgt af A4 eller A3 afhængig af ønsket str.)

Afhentning af bevis mandag til torsdag uge 28 mellem 16-20 på adressen Nonbo Krat 46.

Vi håber, at i som Hald Ege borgere vil tage godt imod og støtte op om projektet så Hald Ege får et hyggeligt udendørs samlingssted for dets borgere.

Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang