Mødereferater og andet relevant materiale

Her kan du ved at downloade filerne se mødereferaterne og andet materiale i Borgerforenings regi der er gemt som PDF filer

Mødereferat november 2020 

Mødereferat  september 2020

Mødereferat juni 2020

Oplæg om Hessum Park til Hald Vind juni

Mødereferat maj 2020

Årsmøde marts 2020

Mødereferat februar 2020

Mødereferat november 2019

Mødererat september 2019

Konstituerende bestyrelsesmødereferat Maj 2019

PR materiale til Hald Vind maj 2019

Vedtægter Hald Ege Borgerforening